Zimbabwen lapset ry

Sitoutumaton suomalainen yhdistys vie tukesi suoraan perille

Zimbabwen lapset ry on suomalaisten perustama, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys. Yhdistys tunnettiin vuoteen 2021 saakka nimellä Zimbabwen Aids-orvot ry. Toimintamme on jatkunut pitkäjänteisesti jo yli 25 vuotta. Tuemme 400 orpolapsen koulunkäyntiä ja hyvinvointia Hararen köyhässä lähiössä, Dzivarasekwassa, jonne olemme rakentaneet monipuolisen toimintakeskuksen. Lapsista 2/3 on tyttöjä, koska tyttöjen asema on poikia heikompi. Lapset käyvät paikallisia julkisia kouluja ja asuvat sukulaistensa luona. Zimbabwessa yhteistyökumppanimme toteuttaa tukitoimet pienen kiinteän henkilökunnan voimin. Suomessa yhdistyksemme pyörii täysin vapaaehtoisvoimin ja suuren vapaaehtoisen työpanoksen tekevät ohjelman perustajat Seppo Ainamo ja Oili Wuolle, jotka viettävät puolet vuodesta Zimbabwessa. Yhdistyksellämme on tällä hetkellä lähes 500 jäsentä ja pienet hallinnolliset kulut katamme jäsenmaksuilla, jotta kaikki lahjoitukset menisivät lyhentämättöminä perille apua tarvitseville.

Tutustu tarkemmin meidän tarinaammeyhdistykseen ja sen toimintaan.

Kaikki alkoi vuonna 1992..

Meidän tarinamme

Kaikki alkoi vuonna 1992, kun yrityskonsulttitöiden perässä Harareen, Zimbabween muuttanut suomalaismies nimeltä Seppo Ainamo lupasi maksaa omista varoistaan yhden 8-vuotiaan pojan koulumaksut, koska yksinhuoltajaäidillä ei ollut siihen varaa. Projekti alkoi pikku hiljaa kasvaa ja vuonna 1995 Seppo tuki jo kahdeksaa vähäosaista zimbabwelaislasta. Suomen Pankissa uransa tehnyt Oili Wuolle löysi itsensä Zimbabwesta syyskuussa 1996 eteläisen Afrikan alueellisen koulutusjärjestön palveluksesta. Vuonna 1996 Seposta ja Oilista tuli pari. Heitä yhdisti mm. tahto tehdä hyväntekeväisyyttä, joten Sepon aloittaman projektin lasten lukumäärä nousi samana vuonna 36:een.

Ystävien ja sukulaisten rohkaisevan tuen siivittämänä Sepon ja Oilin oli mahdollista lisätä lasten määrää vuosi vuodelta. Vuonna 2002 projektille rekisteröitiin asianmukaisesti säätiö Zimbabwessa: Dzikwa Trust Fund, joka toimii paikallisena yhteistyökumppanina. Zimbabwen Aids-orvot ry perustettiin vuonna 2003 toiminnan vakuuttavuuden lisäämiseksi. Yhdistys vaihtoi nimensä Zimbabwen lapset ry:ksi vuonna 2021.

Missiomme

Luomme edellytykset köyhien ja oppimiskykyisten Dzivarasekwan orpolasten kestävälle ja pitkäjänteiselle koulutukselle ja hyvinvoinnille.

Visiomme

Ohjelmaamme valitut lapset pääsevät oman elämänsä alkuun kunnollisen peruskoulutuksen saaneina oman maansa hyvinvoinnin rakentajina.

Strategiamme

Yhdistyksemme kerää varoja ja tukee muilla toimenpiteillä Hararen Dzivarasekwan kaupunginosassa asuvien köyhien ja lahjakkaiden orpolasten koulutusta, hyvinvointia ja yksilöllistä kehitystä.

Tukitoimet toteuttaa paikallinen yhteistyökumppanimme Dzikwa Trust -säätiö kansalaisjärjestö Friends of Dzikwa Societyn tukemana. Yhdistys voi myös toteuttaa muuta lasten kehitystä edistävää toimintaa.Tutustu tarkemmin aiheeseen 23.4.2018 päivitetyn strategiadokumenttimme avulla.

 

Eettiset periaatteemme

Avustustoiminnassa otamme ensisijaisesti huomioon lapsen edun, hänen fyysisen koskemattomuutensa ja henkisen tasapainonsa yhteisönsä jäsenenä, siten kuin YK:n lasten oikeuksien yleissopimus edellyttää. Käytämme kerättävät varat suoraan hädänalaisten orpolasten, erityisesti tyttöjen koulutukseen ja muuhun tukeen. Tyttöjen osuus on noin 2/3 lapsista. Ohjaamme lapsikohtaiset kummimaksut täysimääräisesti orpolasten tukitoimintaan. Avustusten kokonaismäärästä saadaan Zimbabwessa käyttää muuhun kuin varsinaiseen tukitoimintaan mahdollisimman vähän,
kuitenkin enintään 20 %.

Yhdistyksen toiminta Suomessa perustuu vapaaehtoistyöhön ja kulut katetaan jäsenmaksuilla. Korostamme orpolasten tukiohjelmassa seuraavia perusarvoja: ahkeruus, rehellisyys, vastuuntunto, aloitteellisuus, avoimuus ja heikompien auttaminen. Otamme lapset huomioon yhteisönsä jäseninä ja oman kulttuurinsa edustajina.

Avustustoiminnassamme sovellamme korostetusti avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta niin, että sidosryhmät voivat seurata toimintaamme, avun perillemenoa ja lasten menestystä mahdollisimman tarkasti ja ajankohtaisesti. Avustustoimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

Vuosikertomukset, toimintasuunnitelmat ja talous

Yhdistyksen vuosikertomuksiiin, toimintasuunnitelmiin ja talouteen voit tutustua täällä.

Tietosuojaseloste

Yhdistyksen henkilörekisterin ja sivuston tietosuojaselosteet voit lukea täältä.

Säännöt

Yhdistyksen 18.7.2014 päivitetyt säännöt ovat luettavissa täällä.

Hallitus 2023

Kaisa Leikola: puheenjohtaja
sähköposti: kaisa.leikola(at)gmail.com
puhelinnumero: +358 40 508 4784
Pirita Mikkanen: varapuheenjohtaja
Risto Heikkinen: jäsen
Oili Wuolle: pääsihteeri
Maria Ainamo-McDonald: jäsen
Sarianna Leporanta: varajäsen
Heidi Haavisto-Meier: varajäsen
Thomas Granelund: varajäsen

Marikaisa Niskanen: laskutus ja talous