Perusterveydenhoitoa, hammashoitoa ja näöntarkastuksia
Yhdistyksen keräämän tuen avulla voidaan hoitaa akuutit sairastumiset käyttämällä lapsia lääkärin vastaanotolla tai sairaalassa sekä hankkimalla lääkkeitä. Tyypillisiä lieviä sairastapauksia ovat nuhakuume, vatsataudit, loiset, erilaiset ihosairaudet, pienet ruhjeet, joskus harvemmin malaria tai tuberkuloosi. Dzikwa antaa myös akuutin hammashoidon, järjestää näöntarkastuksia ja hankkii silmälaseja. Vuonna 2012 Dzikwan lapsila oli kaikkiaan 175 käyntiä terveysasemalla ja lääkärissä. Vuonna 2013 luku kasvoi hieman, käyntejä oli 226. Vuonna 2014 käyntejä oli 202 ja 142 lasta sai apua toimintakeskuksen lääkelaatikosta. Paikallinen Dr. Chagondan klinikka ja Metodistikirkon hammashoitola antavat edelleen 50%:n alennuksen Dzikwalle. Vuoden 2012 aikana suomalaiset terveysalan opintoharjoittelijat Joensuun ammattikorkeakoulusta aloittivat terveyskorttien teon noin puolelle lapsista ja pitivät tytöille paikallisen sosiaalialan opintoharjoittelijan kanssa terveystiedon ”Sistahood-klubia”. Tätä työtä on jatkettu vapaaehtoisten ja opintoharjoittelijoiden avulla vuodesta 2013 eteenpäin. Saksalainen Harare e.V. antaa säännöllistä tukea terveyskuluihin. Hararessa Dzikwa saa paikallista tukea johtavalta yksityissairaalalta (St.Anne), joka antaa tarvittaessa vuodepaikat ja leikkaussalin ilmaiseksi. Eräs ihotautien erikoislääkäri hoitaa Dzikwan lapsia ilmaiseksi, samoin eräs paikallinen johtava silmälääkäri.

Voit myös lahjoittaa suoraan tilille FI76 1745 3000 0616 40, viitenumerolla 1025.

Hankimme lapsille tärkeitä syntymätodistuksia
Dzivarasekwan orvoilta puuttuu usein syntymätodistus. Tärkeän asiakirjan puuttuminen vaikeuttaa mm. koulunkäyntiä. Syntymätodistuksen hankintaprosessi voi olla työläs erityisesti sellaisissa tapauksissa, joissa molemmat vanhemmat ovat menehtyneet, eivätkä huoltajan omat asiapaperit ole kunnossa. Syntymätodistuksen hankinta maksaa tapauksesta riippuen 40 – 135 €. Lahjoitusten avulla voimme auttaa useita lapsia vuosittain saamaan syntymätodistuksen. Vuonna 2013 hankittiin 25 ja vuonna 2014 yhteensä 27 syntymätodistusta. Helsingin Medialukio lahjoitti vuonna 2014 osan päivätyökeräyksestään Dzikwan lasten syntymätodistusten hankintaan.

Voit myös lahjoittaa suoraan tilille FI76 1745 3000 0616 40, viitenumerolla 1025.