Koulunkäynnin tukiohjelma

Yhdistyksen ja Dzikwan tarjoama tuki lapsille on koulunkäynnin tukiohjelma. Kaikki ohjelmassa mukana olevat lapset asuvat hyvin köyhässä ja tiheästi asutetussa Hararen kaupunginosassa, Dzivarasekwassa. Lapset käyvät pääsääntöisesti alueen julkisia kouluja. Zimbabwen kouluverkko on kattava, mutta kaikki koulunkäynti on maksullista. Lasten perheet ovat erittäin köyhiä, eikä niillä ole varaa maksaa koulumaksuja tai koulupukuja. Pakollisia koulumaksuja ovat:

 • lukukausimaksut
 • koemaksut
 • koulujen kannatusyhdistysten asettamat koulujen
 • ylläpitomaksut
 • erityismaksut esim. kirjoihin, käytännön aineisiin tai koulun korjaus- tai uusinvestointeihin sekä opettajien lisäpalkkioihin
 • kouluasut ja –kengät, urheiluasusteet

Orpouden määritelmä Zimbabwessa

Lapset ovat joko täysorpoja tai puoliorpoja tai vanhempiensa hylkäämiä, eli he ovat menettäneet vähintään yhden vanhemmistaan (yleensä isän). Lapset asuvat sukulaistensa luona ns. laajennetussa perheyhteisössä.

Innokkuus oppimiseen

Pyrimme löytämään ohjelmamme pariin orpolapsia, jotka ovat lahjakkaita ja innokkaita oppimaan. Useimmiten koulujen rehtorit tai vastaavat opettajat ovat suositelleet heitä meille. Joissain tapauksissa lapset itse tai heidän huoltajansa ovat kuulleet ohjelmastamme siinä mukana olevilta lapsilta ja ovat näin lähestyneet meitä suoraan. Ennen ohjelmaan hyväksymistä tutkimme tarkkaan lapsen tilanteen, käymme hänen kotonaan selvittämässä perhetaustat ja otamme selvää tähänastisesta koulumenestyksestä. Tukiohjelmaan valittavien lasten tulee täyttää viisi vaatimusta:

 1. Lapsi on orpo tai puoliorpo.
 2. Lapsi on aloittanut tai aloittamassa koulunkäyntinsä Dziwarasekwassa.
 3. Lapsen huoltaja ei pysty maksamaan koulumaksuja.
 4. Lapsi menestyy koulussa kohtuullisen hyvin.
 5. Lapsi käyttäytyy hyvin ja on innostunut oppimisesta.

Koulutus 400:lle lapselle

Lasten kokonaismäärä pyritään pitämään enimmillään 400 lapsessa. Toiminnan vastuuhenkilöt tuntevat jokaisen lapsen kotiolot, koulumenestyksen ja henkiset ominaisuudet. Jokaisesta lapsesta ylläpidetään tietosivua ja valokuvia.

Tärkeitä ominaisuuksia lasten valinnassa ja tukiohjelmassa pysymisessä ovat lahjakkuus, ahkeruus opinnoissa sekä hyvä käytös ja sitoutuneisuus Dzikwaan. Annettu taloudellinen tuki on palkkio ahkerasta koulutyöstä. Dzikwan tiimi kerää kaikkien lasten todistukset jokaisen lukukauden päätteeksi, ja tulokset syötetään aineittain seurantaohjelmaan. Ohjelmamme lapsista 2/3 on tyttöjä, sillä uskomme tyttöjen olevan avainasemassa muutoksessa parempaan. Panostaminen tyttöjen koulutukseen on sijoitus tulevaisuuteen.

Koulutus on tie parempaan elämään. Tule mukaan tukemaan lasten koulunkäyntiä!