Koulujärjestelmä Zimbabwessa
Zimbabwessa koulunkäynti aloitetaan 6-vuotiaana ja peruskoulutukseen kuuluu seitsemän vuotta ala-astetta (Grades 1-7) sekä neljä vuotta yläastetta (Forms 1-4). Kaksivuotiseen lukioon pääsy (Forms 5-6) edellyttää vähintään viittä hyväksyttyä ainetta yläasteen tutkinnossa. Kouluvuosi on kalenterivuosi ja siinä on kolme lukukautta. Ala-asteella opiskellaan neljää ainetta: englanti, shona, matematiikka ja yhteiskuntaoppi. Yläasteella opintoaineita on 8 – 11. Kaksivuotisessa lukiossa oppilas valitsee joko humanistisen, kaupallisen tai luonnontieteellisen aineyhdistelmän. Lukion päättötutkinnossa oppilas kirjoittaa normaalisti kolme ainetta.

Dzivarasekwa on Hararen yksi köyhimmistä lähiöistä. Kouluikäisiä lapsia on arviolta 25,000 ja heistä vain noin 2/3 pääsee käymään koulua. Peruskoulunkäynti on maksullista myös valtion ja kunnallisissa peruskouluissa, ja koululaisten tulee hankkia myös pakolliset koulupuvut sekä muut varusteet ja tarvikkeet. Orpolasten perusoikeudet eivät toteudu ilman ulkopuolista tukea.

Tukiopetusta toimintakeskuksella
Läksyjen teko on lapsille usein hankalaa, sillä Dzivarasekwan kodit ovat ahtaita, usein niistä puuttuu sähkö ja huonekalujakin on vain vähän. Lisäksi läksyjentekoa ei aina kotona arvosteta, sillä on muita kiireellisemmiksi katsottuja tehtäviä kuten pienempien lasten hoitaminen, kotitaloustyö tai vaikkapa vihannesten myynti Dzivarasekwan kaduilla perheyhteisön elannon varmistamiseksi. Toimintakeskuksella lapset saavat tukiopetusta englannin kielessä ja kirjallisuudessa, historiassa, kirjanpidossa ja matematiikassa. Opettajina toimivat Dzikwan työntekijät ja vapaaehtoiset. Myös suomalaisten vapaaehtoisten ja työharjoittelijoiden panos erityisesti ala-asteen oppilaille annettavassa tukiopetuksessa on tärkeä.

Voit myös lahjoittaa suoraan tilille FI76 1745 3000 0616 40, viitenumerolla 1106.

IT-opetus

Toimintakeskuksen IT-luokka valmistui keväällä 2012. Hyvin varustetussa IT-luokassa on mahdollisuus opiskella tietotekniikkataitoja oman opettajan johdolla. Olemme saaneet tietokoneet lahjoituksena suomalaisilta lahjoittajilta. Tarjoamme opetusta kaikille Dzikwan lapsille, ala-asteen ryhmistä alkaen. Toimintakeskuksella voi suorittaa myös ATK-ajokortin. Dzikwan kurssi sisältää samoja moduleita, kuin kaupallinen opetus, mutta hieman supistettuna. Nuorilla on mahdollisuus käyttää verkkoa ja heille tarjotaan asiaankuuluvaa opastusta ja tietoa SOME-käyttäytymisestä. Vuosittain vähintään 50 ala-asteen oppilasta saa perusopetusta. Yläasteen ja lukion oppilaista yleensä 40-50 suorittaa vuosittain loppukokeet tietotekniikkataidoissa. Tietotekniikkataitojen opiskelu on tärkeää, sillä ala on yksi nopeimmin kasvavista aloista Zimbabwessa.

Voit myös lahjoittaa suoraan tilille FI76 1745 3000 0616 40, viitenumerolla 1180.