Yhteistyökumppanimme

Dzikwa Trust -säätiö

Käytännön tukitoiminnasta ja sen koordinoinnista kentällä vastaa Dzikwa Trust -säätiö, jonka palveluksessa toimii noin 25 hengen palkattu henkilöstö. Hararen arviolta 125,000 asukkaan asumalähiön, Dzivarasekwan nimestä lyhennetty Dzikwa tarkoittaa Shona-kielellä hyvin juurrutettua. Vuonna 2002 perustetun säätiön tehtävänä on lasten tukitoiminnan strategia ja suunnittelu, toiminnan toteutus, ohjaaminen ja valvonta. Zimbabwen lapset ry lahjoittaa keräämänsä varat suoraan Dzikwa Trustille, joka on merkittävä vaikuttaja orpolasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin turvaamisessa Dzivarasekwassa ja samalla myös merkittävä työnantaja köyhässä lähiössä. Dzikwa Trustiin turvaudutaan monin tavoin; koulut sekä lasten huoltajat tuntevat Dzikwa Trustin toiminnan hyvin.
Tehokas operatiivinen tiimi

Suomalaiset perustajat Seppo Ainamo ja Oili Wuolle toimivat vapaaehtoisina johtajina ja koordinoivat Dzikwa Trustin toimintaa, yhdyskuntasuhteita ja varainhankintaa Zimbabwessa.

Toiminnan toteutuksesta vastaa Dzikwa Trustin Operatiivinen tiimi:

  • Prince Samson: kirjanpito ja talousraportointi, budjetti ja budjettiseuranta, pankkiyhteydet, laskujen maksaminen, kassavarat ja käteistilitysten raportit
  • Levita Chenera: vastuuhenkilö lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin asioissa, yhteydet Dzivarasekwan kouluihin ja opetushallinnon viranomaisiin
  • Priscilla Takawira: hankintapäällikkö sekä toimintakeskuksen ja keittiön valvonta, vastuulla myös jatko-opiskelijoiden stipendit, urheilupäivä ja paikallisen varainhankinnan asiat
  • Natasha Rimura: lasten koulunkäynnin asiat, tyttöjen voimaannuttaminen, syntymätodistusten hankinta ja suojakodin vastuuhenkilö,
  • Rumbidzai Chisamu: lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin asiat ja e-oppiminen
  • Alouis Sagota: kulttuuritoiminnan vastuuhenkilö ja yläasteen/lukion tukiopettaja,
  • Wayne Mucheka & Ramus Samson: IT-toiminnot, verkkoyhteydet ja e-oppimisen avustaminen
  • Dzikwa Trustilla on toimintakeskuksessa palveluksessaan lisäksi 5 keittäjää, 4 vartijaa, 2 siivoojaa ja 1 talonmies. Metsänistutus- ja ruokaturvaohjelmassa on palkattuina tiimin vetäjä/työnjohtaja sekä neljä työntekijää. Tiimin vetäjä: Takawira Kindoni

Dzikwa Trustin toiminnassa on mukana myös vapaaehtoisia sekä opintoharjoittelijoita.

 

Toimintaa ohjaa ja valvoo säätiön hallitus

Hallituksen johdossa oli 17 vuoden ajan Stephen J. Chifunyise, joka menehtyi vuonna 2019. Dzikwa Trustin nykyinen hallituksen puheenjohtaja on Marah Hativagone, joka on yritysjohtaja sekä toiminut aikaisemmin Zimbabwen Keskuskauppakamarin, Investointikeskuksen ja Matkailukeskuksen puheenjohtajana. Hallituksen varapuheenjohtaja on Friends of Dzikwa Societyn puheenjohtaja Stephen Gwasira. Jäseninä ovat verkostoitumisen asiantuntija Sharon Wallett sekä tukiohjelman perustaja Seppo Ainamo.

Ulkoisena tilintarkastajana Zimbabwessa on auktorisoitu KHT-tilintarkastusyhteisö  (Registered Public Auditors) Ralph Bomment, Greenacre & Reynolds.

Yhteistyökumppanimme

Friends of Dzikwa Society

Friends of Dzikwa Society -yhdistys vastaa Zimbabwessa varainhankinnan kehittämisestä. Yhdistys perustettiin toukokuussa 2009 avoimeksi kansalaisjärjestöksi Zimbabween. Yhdistys on rekisteröity PVO- (Private Voluntary Organisation) lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Dzikwa Trust-säätiön toimintaa sekä hankkia varoja ja muita resursseja Zimbabwessa. PVO-status merkitsee myös, että yhdistyksellä on Zimbabwessa tullivapaus. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimii Stephen Gwasira. Hallituksen muut jäsenet ovat: Priscilla Takawira, Douglas Mawere, Viola Chasi, Shuvai Mugadza, Selina Chiruzi ja Chipo Dikanifuwa.

Voit tutustua myös Dzikwa Notarial Deed of Trust:iin, Friends of Dzikwan perussääntöön , sekä Friends of Dzikwan Facebook-sivuun.