Yhteistyökumppanimme

Dzikwa Trust -säätiö

Käytännön tukitoiminnasta ja sen koordinoinnista kentällä vastaa Dzikwa Trust -säätiö, jonka palveluksessa toimii pieni palkattu henkilöstö. Dzivarasekwan nimestä lyhennetty Dzikwa tarkoittaa shonan kielellä vahvalla pohjalla olevaa, hyvin juurrutettua. Vuonna 2002 perustetun säätiön tehtävänä on lasten tukitoimien suunnittelu, ohjaaminen, toteutus ja valvonta. Zimbabwen lapset ry lahjoittaa keräämänsä varat suoraan Dzikwa Trustille, joka on merkittävä vaikuttaja orpolasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin turvaamisessa Dzivarasekwassa ja samalla myös merkittävä työnantaja köyhässä lähiössä. Dzikwaan turvaudutaan monin tavoin ja koulut sekä lasten huoltajat tuntevat Dzikwan toiminnan hyvin.

Tehokas operatiivinen tiimi

Suomalaiset perustajat ja projektinvetäjät Seppo Ainamo ja Oili Wuolle johtavat Dzikwa Trust -säätiön operatiivista tiimiä Zimbabwessa. Tämän lisäksi Dzikwan toiminnassa on mukana vapaaehtoisia avustavia henkilöitä ja opintoharjoittelijoita.

  • Kirjanpitäjä Prince Samson: talousraportointi, budjetin laadinta, pankkiyhteydet, kassavarat ja käteistilitysten raportit
  • Kenttätyöntekijä Levita Chenera: lasten koulunkäynnin ja hyvinvoinnin asiat, yhteydet Dzivarasekwan kouluihin ja opetushallinton viranomaisiin
  • Hankintapäällikkö Priscilla Takawira: toimintakeskuksen ja keittiön valvoja, metsähankkeen koordinoija, vastuulla myös sisäoppilaitoslapset ja urheilupäivä
  • Natasha Rimura: suojakodin vastuuhenkilö
  • Opettaja Alouis Sagota: kulttuuritoiminnan vastuuhenkilö ja tukiopettaja
  • Dzikwalla on lisäksi palveluksessaan 5 keittäjää, 4 vartijaa, 2 siivoojaa ja metsähankkeessa kenttämies sekä toinen työntekijä.
Toimintaa ohjaa ja valvoo säätiön hallitus

Dzikwa Trustin hallituksen puheenjohtajana toimii Stephen J. Chifunyise, joka on opetusministeriön entinen kansliapäällikkö, kulttuurivaikuttaja ja maan tunnetuin näytelmäkirjailija. Hallitukseen kuuluvat lisäksi sihteerinä asianajotoimisto Kantor & Immermanin osakas, juristi Unity Sakhe, Friends of Dzikwa Societyn puheenjohtaja, yritysjohtaja Marah Hativagone, liikkeenjohdon konsultti Paxina Parirenyatwa ja tukiohjelman perustaja ja vetäjä Seppo Ainamo. Paikallinen auktorisoitu tilintarkastusyhetisö / Registered Public Auditors,  Ralph Bommnet, Greenacre & Reynolds vastaa Dzikwa Trustin tilien tarkistuksesta.

Yhteistyökumppanimme

Friends of Dzikwa Society

Friends of Dzikwa Society -yhdistys vastaa paikallisesta varainhankinnasta. Yhdistys perustettiin toukokuussa 2009 avoimeksi kansalaisjärjestöksi Zimbabween. Yhdistys on rekisteröity PVO (private voluntary organisation) lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Dzikwa Trust-säätiön toimintaa ja hankkia varoja ja muita resursseja Zimbabwessa. Puheenjohtajana toimii Mr Stephen Gwasira. Hallituksen muut jäsenet ovat: Mr. Dumisani Mutatiwa, Mrs. Priscilla Takawira, Mrs. Cynthia Maweni, Mr. Douglas Mawere, Mrs. Selina Chiruzi ja Mrs. Sharon Wallet. Voit tutustua myös Dzikwa Notarial Deed of Trust:iin, Friends of Dzikwan perussääntöön , sekä Friends of Dzikwan Facebook-sivuun.